Mijn winkelwagen item - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00
  • Laagste prijs garantie binnen NL
  • Verzendkosten NL € 8,95 boven € 350,00 GRATIS
  • Showroom Rotterdam op afspraak open

Privacybeleid Xtreme Waterfun

 

Versie 0.2   

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018

 

Xtreme Waterfun hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij heldere en transparante informative over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Xtreme Waterfun houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze

-       respecteren.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Xtreme Waterfun kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Xtreme Waterfun, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Xtreme Waterfun verstrekt. Xtreme Waterfun kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-     Uw voor- en achternaam

-     Uw adresgegevens

-     Uw telefoonnummer

-     Uw e-mailadres

-     Uw IP-adres

 

WAAROM XTREME WATERFUN GEGEVENS NODIG HEEFT

Xtreme Waterfun verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Xtreme Waterfun uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG XTREME WATERFUN GEGEVENS BEWAART

Xtreme Waterfun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Xtreme Waterfun verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Xtreme Waterfun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Xtreme Waterfun gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Xtreme Waterfun maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Xtreme Waterfun bij Google zoekresultaatpagina's zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Xtreme Waterfun te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Xtreme Waterfun heeft hier geen invloed op.

Xtreme Waterfun heeft Google geen toestemming gegeven om via Xtreme Waterfun verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@xtremewaterfun.nl.

Xtreme Waterfun zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

BEVEILIGEN

Xtreme Waterfun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Xtreme Waterfun maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Xtreme Waterfun verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Xtreme Waterfun op via info@xtremewaterfun.nl. Xtreme Waterfun is als voIgt te bereiken:

Postadres: Topaaslaan 29, 3162TD Rhoon

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24422037

Telefoon: +31 6 50749813 // +31 6 50749814

E-mailadres: info@xtremewaterfun.nl